Yami Shibai
(Subbed) Ep.sepisode-3 - 3 (Season episode) 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.sepisode-2 - 2 (Season episode) 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.sepisode-1 - 1 (Season episode) 0
Not yet rated
Saikyou Ginga Ultimate Zero – Battle Spirits
(Raw) Ep.41 - 41 0
Not yet rated
(Raw) Ep.40 - 40 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.39 - 39 0
Not yet rated
(Raw) Ep.38 - 38 0
Not yet rated
(Raw) Ep.37 - 37 0
Not yet rated
(Raw) Ep.36 - 36 0
Not yet rated
(Raw) Ep.35 - 35 0
Not yet rated
(Raw) Ep.34 - 34 0
Not yet rated
(Raw) Ep.33 - 33 0
Not yet rated
(Raw) Ep.32 - 32 0
Not yet rated
(Raw) Ep.31 - 31 0
Not yet rated
(Raw) Ep.30 - 30 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.29 - 29 0
Not yet rated
(Raw) Ep.28 - 28 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.27 - 27 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.26 - 26 0
Not yet rated
(Raw) Ep.25 - 25 0
Not yet rated
(Raw) Ep.24 - 24 0
Not yet rated
(Raw) Ep.23 - 23 0
Not yet rated
(Raw) Ep.22 - 22 0
Not yet rated
(Raw) Ep.21 - 21 0
Not yet rated
(Raw) Ep.20 - 20 0
Not yet rated
(Raw) Ep.19 - 19 0
Not yet rated
(Raw) Ep.18 - 18 0
Not yet rated
(Raw) Ep.17 - 17 1
Not yet rated
(Raw) Ep.16 - 16 0
Not yet rated
(Raw) Ep.15 - 15 1
Not yet rated
(Raw) Ep.14 - 14 0
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 1
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 2
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
One Piece
(Subbed) Ep.654 - 654 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.653 - 653 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.652 - 652 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.651 - 651 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.650 - 650 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.649 - 649 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.648 - 648 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.647 - 647 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.646 - 646 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.645 - 645 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.644 - 644 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.643 - 643 4
Not yet rated
(Subbed) Ep.642 - 642 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.641 - 641 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.640 - 640 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.639 - 639 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.638 - 638 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.637 - 637 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.636 - 636 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.635 - 635 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.634 - 634 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.633 - 633 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.632 - 632 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.631 - 631 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.630 - 630 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.629 - 629 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.628 - 628 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.627 - 627 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.626 - 626 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.625 - 625 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.624 - 624 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.623 - 623 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.622 - 622 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.621 - 621 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.620 - 620 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.619 - 619 29
Not yet rated
Folktales from Japan
(Subbed) Ep.119 - 119 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.118 - 118 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.117 - 117 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.116 - 116 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.115 - 115 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.114 - 114 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.113 - 113 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.112 - 112 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.111 - 111 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.110 - 110 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.109 - 109 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.108 - 108 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.107 - 107 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.106 - 106 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.105 - 105 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.103 - 103 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.102 - 102 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.101 - 101 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.100 - 100 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.99 - 99 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.98 - 98 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.97 - 97 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.96 - 96 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.95 - 95 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.94 - 94 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.93 - 93 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.92 - 92 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.91 - 91 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.90 - 90 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.89 - 89 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.88 - 88 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.87 - 87 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.86 - 86 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.85 - 85 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.84 - 84 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.83 - 83 0
Not yet rated
Ace of Diamond
(Subbed) Ep.40 - 40 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.39 - 39 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.38 - 38 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.37 - 37 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.36 - 36 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.35 - 35 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.34 - 34 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.33 - 33 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.32 - 32 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.31 - 31 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.30 - 30 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.29 - 29 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.28 - 28 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.27 - 27 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.26 - 26 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.25 - 25 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.24 - 24 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - 23 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - 22 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - 20 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - 19 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - 18 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - 16 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - 14 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.13 - 13 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.12 - 12 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.11 - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - 10 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - 8 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - 7 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - 5 1
Not yet rated
Diamond no Ace
(Subbed) Ep.40 - Episode 40 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.39 - Episode 39 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.38 - Episode 38 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.37 - Episode 37 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.36 - Episode 36 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.35 - Episode 35 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.34 - Episode 34 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.33 - Episode 33 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.32 - Episode 32 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.31 - Episode 31 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.30 - Episode 30 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.29 - Episode 29 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.28 - Episode 28 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.27 - Episode 27 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.26 - Episode 26 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.25 - Episode 25 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.24 - Episode 24 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - Episode 23 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - Episode 22 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - Episode 21 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - Episode 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - Episode 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - Episode 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - Episode 17 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - Episode 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - Episode 15 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - Episode 14 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.13 - Episode 13 0
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - Episode 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.11 - Episode 11 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - Episode 10 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - Episode 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - Episode 5 0
Not yet rated
Detective Conan
(Raw) Ep.746 - 746 0
Not yet rated
(Raw) Ep.745 - 745 1
Not yet rated
(Raw) Ep.744 - 744 0
Not yet rated
(Raw) Ep.743 - 743 0
Not yet rated
(Raw) Ep.742 - 742 0
Not yet rated
(Raw) Ep.741 - 741 0
Not yet rated
(Raw) Ep.740 - 740 0
Not yet rated
(Raw) Ep.739 - 739 0
Not yet rated
(Raw) Ep.738 - 738 0
Not yet rated
(Raw) Ep.737 - 737 0
Not yet rated
(Raw) Ep.736 - 736 1
Not yet rated
(Raw) Ep.735 - 735 0
Not yet rated
(Raw) Ep.734 - 734 0
Not yet rated
(Raw) Ep.733 - 733 0
Not yet rated
(Raw) Ep.732 - 732 1
Not yet rated
(Raw) Ep.731 - 731 0
Not yet rated
(Raw) Ep.730 - 730 1
Not yet rated
(Raw) Ep.729 - 729 0
Not yet rated
(Raw) Ep.728 - 728 0
Not yet rated
(Raw) Ep.727 - 727 1
Not yet rated
(Raw) Ep.726 - 726 0
Not yet rated
(Raw) Ep.725 - 725 2
Not yet rated
(Raw) Ep.724 - 724 2
Not yet rated
(Raw) Ep.723 - 723 0
Not yet rated
(Raw) Ep.722 - 722 3
Not yet rated
(Raw) Ep.721 - 721 7
Not yet rated
(Raw) Ep.720 - 720 1
Not yet rated
(Raw) Ep.719 - 719 0
Not yet rated
(Raw) Ep.718 - 718 0
Not yet rated
(Raw) Ep.717 - 717 0
Not yet rated
(Raw) Ep.716 - 716 0
Not yet rated
Keroro Gunso
(Subbed) Ep.v2-17 - episode 17 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-16 - S2 - 16 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-15 - S2 - 15 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-14 - S2 - 14 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-13 - S2 - 13 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-12 - S2 - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-11 - S2 - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-10 - episode 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-9 - episode 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-8 - S2 - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-7 - episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-6 - episode 6 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-5 - S2 - 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-4 - episode 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-3 - episode 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - S2 - 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - episode 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.157 - 157 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.156 - 156 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.155 - 155 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.154 - 154 1
Not yet rated
Danchi Tomoo
(Raw) Ep.54 - 54 0
Not yet rated
(Raw) Ep.53 - 53 0
Not yet rated
(Raw) Ep.52 - 52 0
Not yet rated
(Raw) Ep.51 - 51 0
Not yet rated
(Raw) Ep.50 - 50 0
Not yet rated
(Raw) Ep.49 - 49 0
Not yet rated
(Raw) Ep.48 - 48 0
Not yet rated
(Raw) Ep.47 - 47 0
Not yet rated
(Raw) Ep.46 - 46 0
Not yet rated
(Raw) Ep.45 - 45 0
Not yet rated
(Raw) Ep.44 - 44 0
Not yet rated
(Raw) Ep.43 - 43 0
Not yet rated
(Raw) Ep.42 - 42 0
Not yet rated
(Raw) Ep.41 - 41 0
Not yet rated
(Raw) Ep.40 - 40 2
Not yet rated
(Raw) Ep.39 - 39 0
Not yet rated
(Raw) Ep.38 - 38 0
Not yet rated
(Raw) Ep.37 - 37 0
Not yet rated
(Raw) Ep.36 - 36 3
Not yet rated
(Raw) Ep.35 - 35 0
Not yet rated
(Raw) Ep.34 - 34 0
Not yet rated
(Raw) Ep.33 - 33 0
Not yet rated
(Raw) Ep.32 - 32 0
Not yet rated
(Raw) Ep.31 - 31 0
Not yet rated
(Raw) Ep.30 - 30 1
Not yet rated
(Raw) Ep.29 - 29 0
Not yet rated
(Raw) Ep.28 - 28 1
Not yet rated
(Raw) Ep.27 - 27 42
Not yet rated
(Raw) Ep.26 - 26 0
Not yet rated
(Raw) Ep.25 - 25 0
Not yet rated
(Raw) Ep.24 - 24 0
Not yet rated
Avatar: The Legend of Korra
(Dubbed) Ep.s3-7 - 7 (Season 3) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.s3-6 - 6 (Season 3) 1
Not yet rated
(Raw) Ep.s3-5 - 5 (Season 3) 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.s3-4 - 4 (Season 3) 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.s3-3 - 3 (Season 3) 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.s3-2 - 2 (Season 3) 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.s3-1 - 1 (Season 3) 1
Not yet rated
(Dubbed) Ep.s2-14 - 14 (Season 2) 3
Not yet rated
(Dubbed) Ep.s2-13 - 13 (Season 2) 2
Not yet rated
(Dubbed) Ep.s2-12 - 12 (Season 2) 1
Not yet rated
(Dubbed) Ep.s2-11 - 11 (Season 2) 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.s2-10 - 10 (Season 2) 1
Not yet rated
(Dubbed) Ep.s2-9 - 9 (Season 2) 1
Not yet rated
Aikatsu!
(Raw) Ep.91 - 91 0
Not yet rated
(Raw) Ep.90 - 90 0
Not yet rated
(Raw) Ep.89 - 89 0
Not yet rated
(Raw) Ep.88 - 88 2
Not yet rated
(Raw) Ep.87 - 87 0
Not yet rated
(Raw) Ep.86 - 86 0
Not yet rated
(Raw) Ep.85 - 85 0
Not yet rated
(Raw) Ep.84 - 84 0
Not yet rated
(Raw) Ep.83 - 83 0
Not yet rated
(Raw) Ep.82 - 82 0
Not yet rated
(Raw) Ep.81 - 81 0
Not yet rated
(Raw) Ep.80 - 80 0
Not yet rated
(Raw) Ep.79 - 79 0
Not yet rated
(Raw) Ep.78 - 78 0
Not yet rated
(Raw) Ep.77 - 77 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.76 - 76 0
Not yet rated
(Raw) Ep.75 - 75 0
Not yet rated
(Raw) Ep.74 - 74 0
Not yet rated
(Raw) Ep.73 - 73 0
Not yet rated
(Raw) Ep.72 - 72 0
Not yet rated
(Raw) Ep.71 - 71 0
Not yet rated
(Raw) Ep.70 - 70 0
Not yet rated
(Raw) Ep.69 - 69 0
Not yet rated
(Raw) Ep.68 - 68 0
Not yet rated
(Raw) Ep.67 - 67 0
Not yet rated
(Raw) Ep.66 - 66 3
Not yet rated
(Raw) Ep.65 - 65 1
Not yet rated
(Raw) Ep.64 - 64 1
Not yet rated
(Raw) Ep.63 - 63 1
Not yet rated
(Raw) Ep.62 - 62 0
Not yet rated
(Raw) Ep.61 - 61 2
Not yet rated
(Raw) Ep.60 - 60 0
Not yet rated
(Raw) Ep.59 - 59 0
Not yet rated
(Raw) Ep.58 - 58 1
Not yet rated
(Raw) Ep.57 - 57 0
Not yet rated
(Raw) Ep.56 - 56 0
Not yet rated
Watamote
(Subbed) Ep.OVA - OVA 0
Not yet rated
Yama no Susume
(Raw) Ep.sepisode-2 - 2 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-1 - 1 (Season episode) 0
Not yet rated
Gaist Crusher
(Raw) Ep.40 - 40 0
Not yet rated
(Raw) Ep.39 - 39 0
Not yet rated
(Raw) Ep.38 - 38 0
Not yet rated
(Raw) Ep.37 - 37 2
Not yet rated
(Raw) Ep.36 - 36 0
Not yet rated
(Raw) Ep.35 - 35 0
Not yet rated
(Raw) Ep.34 - 34 0
Not yet rated
(Raw) Ep.33 - 33 0
Not yet rated
(Raw) Ep.32 - 32 1
Not yet rated
(Raw) Ep.31 - 31 0
Not yet rated
(Raw) Ep.30 - 30 0
Not yet rated
(Raw) Ep.29 - 29 1
Not yet rated
(Raw) Ep.28 - 28 0
Not yet rated
(Raw) Ep.27 - 27 0
Not yet rated
(Raw) Ep.26 - 26 0
Not yet rated
(Raw) Ep.25 - 25 1
Not yet rated
(Raw) Ep.24 - 24 1
Not yet rated
(Raw) Ep.23 - 23 0
Not yet rated
(Raw) Ep.22 - 22 0
Not yet rated
(Raw) Ep.21 - 21 0
Not yet rated
(Raw) Ep.20 - 20 0
Not yet rated
(Raw) Ep.19 - 19 1
Not yet rated
(Raw) Ep.18 - 18 0
Not yet rated
(Raw) Ep.17 - 17 1
Not yet rated
(Raw) Ep.16 - 16 2
Not yet rated
(Raw) Ep.15 - 15 0
Not yet rated
(Raw) Ep.14 - 14 0
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 0
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 1
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 1
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 1
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 1
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 1
Not yet rated
(Raw) Ep.5 - 5 4
Not yet rated
Hunter x Hunter (2011)
(Subbed) Ep.138 - Episode 138 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.137 - Episode 137 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.136 - Episode 136 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.135 - Episode 135 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.134 - Episode 134 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.133 - Episode 133 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.132 - Episode 132 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.131 - Episode 131 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.130 - Episode 130 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.129 - Episode 129 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.128 - Episode 128 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.127 - Episode 127 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.126 - Episode 126 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.125 - Episode 125 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.124 - Episode 124 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.123 - Episode 123 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.122 - Episode 122 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.121 - Episode 121 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.120 - Episode 120 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.119 - Episode 119 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.118 - Episode 118 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.117 - Episode 117 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.116 - Episode 116 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.115 - Episode 115 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.114 - Episode 114 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.113 - Episode 113 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.112 - Episode 112 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.111 - Episode 111 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.110 - Episode 110 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.109 - Episode 109 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.108 - Episode 108 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.107 - Episode 107 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.106 - Episode 106 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.105 - Episode 105 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.104 - Episode 104 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.103 - Episode 103 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.102 - Episode 102 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.101 - Episode 101 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.100 - Episode 100 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.99 - Episode 99 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.98 - Episode 98 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.97 - Episode 97 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.96 - Episode 96 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.95 - Episode 95 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.94 - Friend 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.93 - Date 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.92 - One Wish 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.91 - The Strong 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.90 - Interest 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.89 - Compassion 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.88 - Rock-Paper-Scissors 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.87 - Duel 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.86 - Promise 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.85 - Light 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.84 - A 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.83 - Inspiration 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.82 - Kite 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.81 - The 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.80 - Evil 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.79 - No 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.78 - Very 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.77 - Unease 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.76 - Reunion 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.75 - Ging's Friends 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.74 - Victor 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.73 - Insanity 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.72 - Chase 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.71 - Bargain 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.70 - Guts 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.69 - A 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.68 - Pirates 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.67 - 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.66 - Strategy 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.65 - Evil Fist 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.64 - Strengthen 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.63 - A 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.62 - Reality? 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.61 - Invitation 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.60 - End 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.59 - Bid 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.58 - Signal 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.57 - Initiative 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.56 - Beloved 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.55 - Alies 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.54 - Fortunes 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.53 - Fake 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.52 - Assult 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.51 - A 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.50 - Ally 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.49 - Pursuit 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.48 - Very 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.47 - Condition 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.46 - Chasing 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.45 - Restraint 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.44 - Buildup 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.43 - A 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.42 - Defend 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.41 - Gathering 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.40 - Nen 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.39 - Wish 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.38 - Reply 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.37 - Ging 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.36 - A Big Debt 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.35 - The 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.34 - Power 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.33 - An 0
Not yet rated
Hunter X Hunter 2011
(Raw) Ep.138 - 138 0
Not yet rated
(Raw) Ep.137 - 137 0
Not yet rated
(Raw) Ep.136 - 136 0
Not yet rated
(Raw) Ep.135 - 135 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.134 - 134 0
Not yet rated
(Raw) Ep.133 - 133 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.132 - 132 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.131 - 131 0
Not yet rated
(Raw) Ep.130 - 130 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.129 - 129 1
Not yet rated
(Raw) Ep.128 - 128 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.127 - 127 0
Not yet rated
(Raw) Ep.126 - 126 0
Not yet rated
(Raw) Ep.125 - 125 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.124 - 124 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.123 - 123 0
Not yet rated
(Raw) Ep.122 - 122 3
Not yet rated
(Raw) Ep.121 - 121 5
Not yet rated
(Subbed) Ep.120 - 120 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.119 - 119 1
Not yet rated
(Raw) Ep.118 - 118 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.117 - 117 0
Not yet rated
(Raw) Ep.116 - 116 1
Not yet rated
(Raw) Ep.115 - 115 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.114 - 114 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.113 - 113 0
Not yet rated
(Raw) Ep.112 - 112 0
Not yet rated
(Raw) Ep.111 - 111 0
Not yet rated
(Raw) Ep.110 - 110 0
Not yet rated
(Raw) Ep.109 - 109 0
Not yet rated
(Raw) Ep.108 - 108 6
Not yet rated
(Raw) Ep.107 - 107 3
Not yet rated
(Raw) Ep.106 - 106 1
Not yet rated
(Raw) Ep.105 - 105 2
Not yet rated
(Raw) Ep.104 - 104 2
Not yet rated
(Raw) Ep.103 - 103 2
Not yet rated
Ai Mai Mi
(Subbed) Ep.v2-2 - Episode 2 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-1 - Mousou Catastrophe - 1 0
Not yet rated
Yondemasu yo, Azazel-san
(Raw) Ep.04 - 04 0
Not yet rated
Pokemon XY
(Raw) Ep.35 - 35 4
Not yet rated
(Raw) Ep.34 - 34 2
Not yet rated
(Raw) Ep.33 - 33 2
Not yet rated
(Raw) Ep.32 - 32 2
Not yet rated
(Raw) Ep.31 - 31 3
Not yet rated
(Raw) Ep.30 - 30 4
Not yet rated
(Raw) Ep.29 - 29 1
Not yet rated
(Raw) Ep.28 - 28 1
Not yet rated
(Raw) Ep.27 - 27 1
Not yet rated
(Raw) Ep.26 - 26 4
Not yet rated
(Subbed) Ep.25 - 25 3
Not yet rated
(Raw) Ep.24 - 24 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.Kalos - Kalos 1
Not yet rated
(Raw) Ep.23 - 23 1
Not yet rated
(Raw) Ep.22 - 22 2
Not yet rated
(Raw) Ep.v4-1 - Spring Special - 1 2
Not yet rated
(Raw) Ep.Evolution - Evolution 2
Not yet rated
(Raw) Ep.21 - 21 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-1 - episode 1 3
Not yet rated
(Raw) Ep.20 - 20 1
Not yet rated
(Raw) Ep.19 - 19 0
Not yet rated
(Raw) Ep.18 - 18 0
Not yet rated
(Raw) Ep.17 - 17 0
Not yet rated
(Raw) Ep.16 - 16 0
Not yet rated
(Raw) Ep.15 - 15 0
Not yet rated
(Raw) Ep.14 - 14 0
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 1
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - episode 1 1
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 0
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
(Raw) Ep.5 - 5 0
Not yet rated
Naruto Shippuuden
(Subbed) Ep.368 - The Era of Warring States 14
Not yet rated
(Subbed) Ep.367 - Episode 367 14
Not yet rated
(Subbed) Ep.366 - Episode 366 32
Not yet rated
(Subbed) Ep.365 - Those Who Dance in the Shadows 9
Not yet rated
(Subbed) Ep.364 - The Connected Ones 8
Not yet rated
(Subbed) Ep.363 - The Shinobi Allied Forces Jutsu! 9
Not yet rated
(Subbed) Ep.362 - [Filler] Kakashi's Resolve 6
Not yet rated
(Subbed) Ep.361 - [Filler] Team Seven 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.360 - [Filler] Supervising Jonin 6
Not yet rated
(Subbed) Ep.359 - [Filler] The Night of the Tragedy 6
Not yet rated
(Subbed) Ep.358 - Episode 358 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.357 - Episode 357 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.356 - [Filler] A Shinobi of the Leaf 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.355 - [Filler] The Targeted Sharingan 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.354 - Episode 354 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.353 - Episode 353 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.352 - Episode 352 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.351 - Episode 351 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.350 - Episode 350 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.349 - [Filler] Kakashi ANBU Arc ~ The Shinobi Who Lives in Darkness ~ The Mask That Hides the Heart 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.348 - Reborn: Akatsuki 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.347 - Creeping Shadow 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.346 - World of Dreams 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.345 - Episode 345 5
Not yet rated
(Subbed) Ep.344 - Obito and Madara 7
Not yet rated
(Subbed) Ep.343 - Who the Hell Are You!! 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.342 - Secret of the Space -- Time Ninjutsu 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.341 - Revived: Orochimaru 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.340 - Reanimation Jutsu: Release 4
Not yet rated
(Subbed) Ep.339 - Episode 339 10
Not yet rated
(Subbed) Ep.338 - Episode 338 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.337 - Activation: Izanami 2
Not yet rated
Umi Monogatari
(Subbed) Ep.Special - Special 0
Not yet rated
Battle Spirits: Saikyou Ginga Ultimate Zero
(Subbed) Ep.39 - Episode 39 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.38 - Episode 38 0
Not yet rated
(Raw) Ep.37 - Aim for the Top! Raise the Curtains for the Justice Cup 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.36 - Episode 36 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.35 - Episode 35 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.34 - Episode 34 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.33 - Episode 33 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.32 - Episode 32 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.31 - Episode 31 0
Not yet rated
(Raw) Ep.30 - Episode 30 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.29 - Episode 29 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.28 - Episode 28 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.27 - Episode 27 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.26 - Episode 26 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.25 - Episode 25 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.24 - Episode 24 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - Episode 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - Episode 22 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - Zero is Four People!? Challenge the Other Selves to Battle! 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - Episode 20 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - Episode 19 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - Episode 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - Release! The Cursed COWCOW 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - Revenge! Shooting Star vs. Number One Star 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - Rikuto Runs Away!? The Galaxy's Biggest Sister/Brother Quarrel! 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - Mugen 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.13 - Shining Star! Female Pirate vs. Number One Star! 0
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - Episode 12 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.11 - Competition! Who Does the New Ultimate Belong To?! 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - Episode 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - Green Star! The Ultimate Shooting Star!! 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - Episode 8 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - Episode 7 0
Not yet rated
Ashita no Joe
(Subbed) Ep.76 - 76 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.75 - 75 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.74 - 74 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.73 - 73 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.72 - 72 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.71 - 71 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.70 - 70 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.69 - 69 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.68 - 68 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.67 - 67 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.66 - 66 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.65 - 65 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.64 - 64 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.63 - 63 0
Not yet rated
Rozen Maiden
(Subbed) Ep.v5-12 - Traumend - 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-11 - Traumend - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-10 - Traumend - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-9 - Traumend - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-8 - Traumend - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-7 - Traumend - 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-6 - Traumend - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-5 - Traumend - 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-4 - Traumend - 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-3 - Traumend - 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-2 - Traumend - 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-1 - Traumend - 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-12 - 2013 - 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-11 - Episode 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-10 - 2013 - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-9 - Episode 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-8 - 2013 - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-5 - Episode 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-4 - 2013 - 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-3 - 2013 - 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-2 - 2013 - 2 0
Not yet rated
Yowamushi Pedal
(Subbed) Ep.38 - 38 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.37 - 37 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.36 - 36 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.35 - 35 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.34 - 34 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.33 - 33 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.32 - 32 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.31 - 31 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.30 - 30 0
Not yet rated
(Raw) Ep.29 - 29 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.28 - 28 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.27 - 27 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.26 - 26 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.25 - 25 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.24 - 24 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - 23 0
Not yet rated
(Raw) Ep.22 - 22 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - 21 1
Not yet rated
(Raw) Ep.20 - 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.OVA - OVA 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - 15 3
Not yet rated
(Raw) Ep.14 - 14 2
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.12 - 12 1
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 1
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 3
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 1
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 1
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
(Raw) Ep.5 - 5 1
Not yet rated
Queen's Blade: Rebellion
(Subbed) Ep.v7-4 - n - 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-3 - n - 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-4 - n - 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-3 - n - 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.sp3-2 - uished Specials 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.sp2-2 - n Specials - 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-2 - uished OVA 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.sp2-1 - uished Specials 1 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-1 - uished OVA 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-4 - n - 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-3 - n - 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-2 - uished Specials 2 0
Not yet rated
Love Live!: School Idol Project
(Raw) Ep.v3-13 - 2 - 13 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-12 - 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v3-11 - 2 - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-10 - 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v3-9 - 2 - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-8 - 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-7 - 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-6 - 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-5 - 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-4 - 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v3-3 - 2 - 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - Episode 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - Episode 1 0
Not yet rated
(Raw) Ep.OVA - OVA 0
Not yet rated
Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai
(Subbed) Ep.v2-6 - Specials 6 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-5 - Specials 5 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-4 - Specials 4 2
Not yet rated
(Raw) Ep.sp2-4 - Specials 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.sp2-3 - Specials 3 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.sp2-1 - Specials 1 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-3 - Specials 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - Specials 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - Episode 1 1
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 2
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - 10 1
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - 7 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - 6 5
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - 5 3
Not yet rated
Inazuma Eleven Go: Galaxy
(Subbed) Ep.43 - Episode 43 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.42 - Episode 42 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.41 - Episode 41 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.40 - Episode 40 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.39 - Episode 39 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.38 - Episode 38 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.37 - Episode 37 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.36 - Episode 36 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.35 - Episode 35 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.34 - Episode 34 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.33 - Episode 33 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.32 - Episode 32 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.31 - Episode 31 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.30 - Episode 30 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.29 - Episode 29 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.28 - Episode 28 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.27 - Episode 27 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.26 - Episode 26 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.25 - Episode 25 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.24 - Episode 24 0
Not yet rated
Break Blade
(Raw) Ep.12 - 12 1
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 0
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-6 - Episode 6 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-5 - Movie 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-4 - Movie 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-3 - Movie 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - Movie 2 0
Not yet rated
Toei Robot Girls Z
(Raw) Ep.3.5 - 3.5 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.4 - 4 0
Not yet rated
(Raw) Ep.3 - 3 0
Not yet rated
(Raw) Ep.2 - 2 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.Special - Special 1
Not yet rated
Miss Monochrome
(Subbed) Ep.v2-1 - Episode 1 0
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 0
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 1
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 1
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
Pretty Rhythm Dear My Future
(Subbed) Ep.21 - 21 0
Not yet rated
Hayate No Gotoku
(Subbed) Ep.v6-12 - S3 - 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-11 - S3 - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-10 - S3 - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-9 - S3 - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-8 - S3 - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-7 - S3 - 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-6 - S3 - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-5 - S3 - 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-4 - S3 - 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-3 - S3 - 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-2 - S3 - 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-1 - S3 - 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-25 - S2 - 25 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-24 - S2 - 24 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-23 - S2 - 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-22 - S2 - 22 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-21 - S2 - 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-20 - S2 - 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-19 - S2 - 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-18 - S2 - 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-17 - S2 - 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-16 - S2 - 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-15 - S2 - 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-14 - S2 - 14 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-13 - S2 - 13 1
Not yet rated
Date A Live
(Subbed) Ep.v2-10 - 2 - 10 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-9 - 2 - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-8 - 2 - 8 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-5 - Episode 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-4 - Episode 4 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-3 - Episode 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - Episode 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - Episode 1 0
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 2
Not yet rated
Tamayura: More Aggressive
(Raw) Ep.OVA - OVA 2
Not yet rated
Freezing
(Subbed) Ep.v8-12 - Episode 12 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-11 - Vibration - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-10 - Vibration - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-9 - Vibration - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-6 - Vibration - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-12 - Vibration - 12 7
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-11 - Episode 11 6
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-10 - Vibration - 10 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-9 - Vibration - 9 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-8 - Vibration - 8 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-7 - Episode 7 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-6 - Episode 6 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-5 - Vibration - 5 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-12 - Episode 12 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-11 - Vibration - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-10 - Vibration - 10 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-9 - Vibration - 9 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-8 - Episode 8 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-7 - Vibration - 7 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-5 - Episode 5 4
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-4 - Vibration - 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.sp2-1 - Vibration Specials 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.sp2-2 - Vibration Specials 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-12 - Episode 12 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-11 - Vibration - 11 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-10 - Vibration - 10 9
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-9 - Vibration - 9 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-8 - Episode 8 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-7 - Episode 7 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-6 - Episode 6 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-5 - Episode 5 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-4 - Episode 4 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-3 - Vibration - 3 4
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-12 - Vibration - 12 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-11 - Vibration - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-10 - Vibration - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-9 - Vibration - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-8 - Vibration - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-7 - Vibration - 7 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-5 - Vibration - 5 6
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-4 - Episode 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-3 - Episode 3 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-2 - Vibration - 2 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-12 - Episode 12 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-11 - Vibration - 11 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-10 - Vibration - 10 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-9 - Vibration - 9 4
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-8 - Episode 8 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-7 - Episode 7 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-6 - Episode 6 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-5 - Episode 5 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-4 - Episode 4 5
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-3 - Episode 3 7
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-2 - Vibration - 2 4
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-1 - Episode 1 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-12 - Vibration - 12 5
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-11 - Vibration - 11 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-10 - Vibration - 10 3
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-9 - Vibration - 9 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-8 - Vibration - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-7 - Episode 7 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-6 - Vibration - 6 2
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-5 - Vibration - 5 0
Not yet rated
Mai Otome
(Subbed) Ep.v6-9 - Special 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-8 - Special 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-5 - Episode 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-4 - Episode 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-4 - Special 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-3 - Special 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-3 - Zwei OVA 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-2 - Special 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-2 - Zwei OVA 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-1 - Special 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-4 - Zwei OVA 4 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-1 - Zwei OVA 1 0
Not yet rated
Marie & Gali
(Subbed) Ep.v2-2 - p; Gali - 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - p; Gali - 1 0
Not yet rated
Touch
(Subbed) Ep.v2-5 - episode 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-4 - Movie 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-3 - Movie 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - episode 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - episode 1 0
Not yet rated
Machine-Doll wa Kizutsukanai
(Raw) Ep.v2-6 - Special 6 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-5 - Special 5 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-4 - Special 4 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-3 - Special 3 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-2 - Special 2 1
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 1
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 1
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 3
Not yet rated
(Raw) Ep.5 - 5 0
Not yet rated
NouCome
(Subbed) Ep.v2-1 - Episode 1 2
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - 5 4
Not yet rated
Gundam Unicorn
(Subbed) Ep.Solitude - Solitude 0
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 1
Not yet rated
Nisekoi
(Raw) Ep.20 - 20 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - 14 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.13 - 13 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.11 - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - 5 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.4 - 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.3 - 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.2 - 2 0
Not yet rated
Seitokai Yakuindomo
(Raw) Ep.v2-9 - OVA 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.o2-4 - OVA 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-3 - OVA 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-2 - OVA 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-8 - OVA 8 0
Not yet rated
Wind: A Breath Of Heart
(Subbed) Ep.v2-3 - Specials 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - Episode 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - Specials 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-4 - Specials 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.3 - 3 0
Not yet rated
Gundam: Unicorn
(Subbed) Ep.7 - Episode 7 0
Not yet rated
Pani Poni Dash!
(Subbed) Ep.OVA - OVA 0
Not yet rated
Dokidoki! Precure
(Subbed) Ep.Movie - Movie 0
Not yet rated
(Raw) Ep.49 - 49 1
Not yet rated
(Raw) Ep.48 - 48 2
Not yet rated
(Raw) Ep.47 - 47 1
Not yet rated
(Raw) Ep.46 - 46 1
Not yet rated
(Raw) Ep.45 - 45 1
Not yet rated
(Raw) Ep.44 - 44 0
Not yet rated
(Raw) Ep.43 - 43 0
Not yet rated
(Raw) Ep.42 - 42 0
Not yet rated
(Raw) Ep.41 - 41 1
Not yet rated
(Raw) Ep.40 - 40 2
Not yet rated
(Raw) Ep.39 - 39 1
Not yet rated
Shikabane Hime Kuro
(Subbed) Ep.Special - Special 1
Not yet rated
Genshiken
(Subbed) Ep.s2-Special - Special (Season 2) 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-1 - Nidaime OVA 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-12 - Episode 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-11 - Episode 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-10 - Nidaime - 10 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-9 - Nidaime - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-7 - Episode 7 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-6 - Nidaime - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-5 - Episode 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-4 - Episode 4 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-3 - Nidaime - 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-2 - Nidaime - 2 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-1 - Episode 1 1
Not yet rated
Love Get Chu
(Subbed) Ep.25 - 25 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.24 - 24 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - 22 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - 18 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - 14 0
Not yet rated
Hani Hani Operation Sanctuary
(Subbed) Ep.v2-4 - OVA 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-3 - episode 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - episode 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - OVA 1 0
Not yet rated
Yojouhan Shinwa Taikei
(Subbed) Ep.v2-3 - Specials - 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - Episode 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - Specials - 1 0
Not yet rated
History's Strongest Disciple Kenichi OVA
(Subbed) Ep.9 - Episode 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - Episode 8 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - Episode 6 0
Not yet rated
Tesagure! Bukatsumono
(Subbed) Ep.v2-12 - Encore - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-11 - Encore - 11 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-10 - Encore - 10 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-9 - Encore - 9 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-8 - Encore - 8 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-7 - Encore - 7 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-6 - Encore - 6 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-5 - Encore - 5 4
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-4 - Encore - 4 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-3 - Encore - 3 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-2 - Encore - 2 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - Episode 1 0
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 1
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
(Raw) Ep.5 - 5 0
Not yet rated
Ronin Warriors
(Subbed) Ep.v2-11 - OVA 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-10 - OVA 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-9 - episode 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-8 - episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-7 - OVA 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-6 - OVA 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-5 - OVA 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-4 - OVA 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-3 - episode 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - OVA 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - episode 1 0
Not yet rated
Silent Mobius
(Subbed) Ep.v4-2 - The Motion Picture 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-2 - The Motion Picture Movie 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-1 - The Motion Picture 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - The Motion Picture 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - The Motion Picture 1 0
Not yet rated
Nadia: Secret of the Blue Water
(Subbed) Ep.v2-10 - Specials 10 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-9 - Specials 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-8 - Specials 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-7 - Specials 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-6 - Episode 6 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-5 - Episode 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-4 - Specials 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-3 - Specials 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - Specials 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - Episode 1 0
Not yet rated
Tonari no Kaibutsu-kun
(Subbed) Ep.v2-2 - OVA 2 0
Not yet rated
Kuragehime
(Subbed) Ep.v2-4 - Specials 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-3 - Episode 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-2 - Episode 2 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - Specials 1 0
Not yet rated
Gatchaman Crowds
(Subbed) Ep.13 - 13 0
Not yet rated
Tamako Market
(Subbed) Ep.v5-3 - Dera’s BAR - 3 1
Not yet rated
Hajime no Ippo: Rising
(Subbed) Ep.25 - Episode 25 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.24 - Episode 24 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - Episode 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - Episode 22 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - Episode 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - Episode 20 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - Episode 19 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - Episode 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - Episode 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - Episode 16 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - Episode 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - Episode 14 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.13 - Episode 13 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.12 - Episode 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.11 - Episode 11 1
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - Episode 10 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - Episode 9 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - Episode 5 0
Not yet rated
Toriko
(Subbed) Ep.147 - 147 1
Not yet rated
(Raw) Ep.146 - 146 0
Not yet rated
(Raw) Ep.145 - 145 1
Not yet rated
(Raw) Ep.144 - 144 0
Not yet rated
(Raw) Ep.143 - 143 1
Not yet rated
(Raw) Ep.142 - 142 0
Not yet rated
(Raw) Ep.141 - 141 0
Not yet rated
(Raw) Ep.140 - 140 0
Not yet rated
(Raw) Ep.139 - 139 0
Not yet rated
(Raw) Ep.138 - 138 0
Not yet rated
(Raw) Ep.137 - 137 1
Not yet rated
(Raw) Ep.136 - 136 0
Not yet rated
(Raw) Ep.135 - 135 0
Not yet rated
(Raw) Ep.134 - 134 1
Not yet rated
(Raw) Ep.133 - 133 1
Not yet rated
(Raw) Ep.132 - 132 1
Not yet rated
(Raw) Ep.131 - 131 0
Not yet rated
(Raw) Ep.130 - 130 0
Not yet rated
(Raw) Ep.129 - 129 2
Not yet rated
(Raw) Ep.128 - 128 0
Not yet rated
Nagi no Asukara
(Subbed) Ep.26 - 26 0
Not yet rated
(Raw) Ep.25 - 25 1
Not yet rated
(Raw) Ep.24 - 24 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - 23 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - 22 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - 21 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - 19 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - 18 0
Not yet rated
(Raw) Ep.17 - 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - 16 1
Not yet rated
(Raw) Ep.15 - 15 1
Not yet rated
(Raw) Ep.14 - 14 0
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 1
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 1
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 0
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 1
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 4
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
Pokemon: Best Wishes!
(Subbed) Ep.s2-2 - 2 (Season 2) 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.s2-1 - 1 (Season 2) 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-s2-Special - eason 2 Special 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.s2-Special - Special (Season 2) 0
Not yet rated
Toaru Hikuushi e no Koiuta
(Subbed) Ep.13 - 13 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.11 - 11 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - 8 1
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - 6 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.4 - 4 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.3 - 3 2
Not yet rated
(Raw) Ep.2 - 2 0
Not yet rated
Haiyoru! Nyaruko-san
(Subbed) Ep.v16-12 - Episode 12 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v15-11 - W - 11 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v14-10 - Episode 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v13-9 - Episode 9 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-8 - W - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v11-7 - ember My Mr. Lovecraft - 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v10-6 - W - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v9-5 - W - 5 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-4 - W - 4 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-3 - Episode 3 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-2 - Episode 2 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-1 - Episode 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v13-12 - ember My Mr. Lovecraft - 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-11 - ember My Mr. Lovecraft - 11 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v11-10 - ember My Mr. Lovecraft - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v10-9 - ember My Mr. Lovecraft - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v9-8 - Episode 8 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-7 - W - 7 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-6 - ember My Mr. Lovecraft - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-5 - ember My Mr. Lovecraft - 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-4 - Episode 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-3 - Episode 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-1 - OVA 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v15-12 - Episode 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v14-12 - ember My Mr. Lovecraft - 12 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v14-11 - W - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v13-11 - ember My Mr. Lovecraft - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v13-10 - W - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-10 - ember My Mr. Lovecraft - 10 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-9 - W - 9 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v11-9 - ember My Mr. Lovecraft - 9 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v11-8 - ember My Mr. Lovecraft - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v10-8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v10-7 - ember My Mr. Lovecraft - 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v9-7 - W - 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v9-6 - W - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-6 - ember My Mr. Lovecraft - 6 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-5 - Episode 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-5 - ember My Mr. Lovecraft - 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-4 - W - 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-4 - Episode 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-3 - ember My Mr. Lovecraft - 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-3 - Episode 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-2 - Episode 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-2 - W - 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-1 - ember My Mr. Lovecraft - 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.ED - ED 0
Not yet rated
Saint Seiya Omega
(Subbed) Ep.97 - 97 0
Not yet rated
(Raw) Ep.96 - 96 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-39 - Episode 39 Fixed 0
Not yet rated
(Raw) Ep.95 - 95 0
Not yet rated
(Raw) Ep.94 - 94 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.93 - 93 1
Not yet rated
(Raw) Ep.92 - 92 0
Not yet rated
(Raw) Ep.91 - 91 0
Not yet rated
(Raw) Ep.90 - 90 1
Not yet rated
(Raw) Ep.89 - 89 0
Not yet rated
(Raw) Ep.88 - 88 0
Not yet rated
(Raw) Ep.87 - 87 0
Not yet rated
(Raw) Ep.86 - 86 0
Not yet rated
(Raw) Ep.85 - 85 0
Not yet rated
(Raw) Ep.84 - 84 0
Not yet rated
(Raw) Ep.83 - 83 0
Not yet rated
(Raw) Ep.82 - 82 1
Not yet rated
(Raw) Ep.81 - 81 0
Not yet rated
(Raw) Ep.80 - 80 0
Not yet rated
(Raw) Ep.79 - 79 1
Not yet rated
(Raw) Ep.78 - 78 0
Not yet rated
Tanken Driland
(Raw) Ep.51 - 51 1
Not yet rated
(Raw) Ep.50 - 50 0
Not yet rated
(Raw) Ep.49 - 49 0
Not yet rated
(Raw) Ep.48 - 48 0
Not yet rated
(Raw) Ep.47 - 47 1
Not yet rated
(Raw) Ep.46 - 46 1
Not yet rated
(Raw) Ep.45 - 45 1
Not yet rated
(Raw) Ep.44 - 44 0
Not yet rated
(Raw) Ep.43 - 43 0
Not yet rated
(Raw) Ep.42 - 42 0
Not yet rated
(Raw) Ep.41 - 41 0
Not yet rated
(Raw) Ep.40 - 40 2
Not yet rated
(Raw) Ep.39 - 39 0
Not yet rated
(Raw) Ep.38 - 38 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-37 - 1000-nen no Mahou - 37 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-36 - Episode 36 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-35 - Episode 35 5
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-34 - Episode 34 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-33 - Episode 33 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-32 - Episode 32 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-30 - Episode 30 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-29 - Episode 29 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-28 - 1000-nen no Mahou - 28 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-27 - 1000-nen no Mahou - 27 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-31 - 1000-nen no Mahou - 31 0
Not yet rated
Kenichi the Mightiest Disciple
(Raw) Ep.v2-9 - OVA 9 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-8 - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-7 - OVA 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-4 - OVA 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-2 - OVA 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.Special - Special 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-7 - OVA 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-6 - OVA 6 1
Not yet rated
Pretty Rhythm Rainbow Live
(Subbed) Ep.51 - 51 0
Not yet rated
(Raw) Ep.50 - 50 0
Not yet rated
(Raw) Ep.49 - 49 0
Not yet rated
(Raw) Ep.48 - 48 0
Not yet rated
(Raw) Ep.47 - 47 0
Not yet rated
(Raw) Ep.46 - 46 0
Not yet rated
(Raw) Ep.45 - 45 0
Not yet rated
(Raw) Ep.44 - 44 0
Not yet rated
(Raw) Ep.43 - 43 0
Not yet rated
(Raw) Ep.42 - 42 0
Not yet rated
(Raw) Ep.41 - 41 1
Not yet rated
(Raw) Ep.40 - 40 0
Not yet rated
(Raw) Ep.39 - 39 0
Not yet rated
(Raw) Ep.38 - 38 0
Not yet rated
(Raw) Ep.37 - 37 0
Not yet rated
(Raw) Ep.36 - 36 1
Not yet rated
(Raw) Ep.35 - 35 1
Not yet rated
(Raw) Ep.34 - 34 1
Not yet rated
(Raw) Ep.33 - 33 2
Not yet rated
(Raw) Ep.32 - 32 1
Not yet rated
(Raw) Ep.31 - 31 1
Not yet rated
Pretty Rhythm: Rainbow Live
(Subbed) Ep.51 - Episode 51 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.50 - Episode 50 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.49 - Episode 49 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.48 - Episode 48 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.47 - Episode 47 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.46 - Episode 46 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.45 - Episode 45 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.44 - Episode 44 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.43 - Episode 43 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.42 - Episode 42 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.41 - Episode 41 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.40 - Episode 40 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.39 - Episode 39 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.38 - Episode 38 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.37 - Episode 37 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.36 - Episode 36 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.35 - Episode 35 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.34 - Episode 34 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.33 - Episode 33 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.32 - Episode 32 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.31 - Episode 31 0
Not yet rated
Pretty Rhythm: Rainbow Live
(Subbed) Ep.51 - Episode 51 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.50 - Episode 50 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.49 - Episode 49 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.48 - Episode 48 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.47 - Episode 47 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.46 - Episode 46 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.45 - Episode 45 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.44 - Episode 44 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.43 - Episode 43 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.42 - Episode 42 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.41 - Episode 41 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.40 - Episode 40 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.39 - Episode 39 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.38 - Episode 38 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.37 - Episode 37 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.36 - Episode 36 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.35 - Episode 35 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.34 - Episode 34 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.33 - Episode 33 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.32 - Episode 32 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.31 - Episode 31 0
Not yet rated
Hajime no Ippo
(Subbed) Ep.v2-25 - Rising - 25 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-24 - Rising - 24 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-23 - Rising - 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-22 - Rising - 22 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-21 - Rising - 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-20 - Rising - 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-19 - Rising - 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-18 - Rising - 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-17 - Rising - 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-16 - Rising - 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-15 - Rising - 15 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-14 - Rising - 14 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-13 - Rising - 13 2
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-12 - Rising - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-11 - Rising - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-10 - Rising - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-9 - Episode 9 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-7 - Rising - 7 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-5 - Episode 5 2
Not yet rated
Kuroko no Basket 2
(Subbed) Ep.25 - Episode 25 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.24 - Episode 24 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - Episode 23 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - Episode 22 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - Episode 21 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - Episode 20 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - Episode 19 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - Episode 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - Episode 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - Episode 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - Episode 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - Episode 14 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.13 - Episode 13 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.12 - Episode 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.11 - Episode 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - Episode 10 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - Episode 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - Episode 5 1
Not yet rated
Magi
(Subbed) Ep.v2-25 - Episode 25 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-24 - Episode 24 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-13 - The Kingdom of Magic - 13 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-23 - Episode 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-22 - The Kingdom of Magic - 22 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-21 - Episode 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-20 - Episode 20 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-19 - The Kingdom of Magic - 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-18 - Episode 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-17 - Episode 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-16 - The Kingdom of Magic - 16 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-15 - The Kingdom of Magic - 15 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-14 - The Kingdom of Magic - 14 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.13 - 13 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-12 - The Kingdom of Magic - 12 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-11 - The Kingdom of Magic - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-10 - Episode 10 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-9 - The Kingdom of Magic - 9 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-6 - The Kingdom of Magic - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-5 - Episode 5 1
Not yet rated
Fairy Tail
(Subbed) Ep.v2-1 - Episode 1 2
Not yet rated
Dragon Ball Kai
(Raw) Ep.99 - 99 1
Not yet rated
Magi: The Kingdom of Magic
(Subbed) Ep.25 - Episode 25 0
Not yet rated
(Raw) Ep.24 - Episode 24 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - Episode 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - Episode 22 2
Not yet rated
(Raw) Ep.21 - Episode 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - Episode 20 0
Not yet rated
(Raw) Ep.19 - Episode 19 0
Not yet rated
(Raw) Ep.18 - Episode 18 0
Not yet rated
(Raw) Ep.17 - Episode 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - Episode 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - Episode 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - Episode 14 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.13 - Episode 13 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.12 - Episode 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.11 - Episode 11 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - Episode 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - Episode 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - Episode 5 1
Not yet rated
Gundam Build Fighters
(Subbed) Ep.25 - 25 2
Not yet rated
(Raw) Ep.24 - 24 2
Not yet rated
(Raw) Ep.23 - 23 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - 22 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - 21 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - 20 2
Not yet rated
(Raw) Ep.19 - 19 4
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - 18 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - 17 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - 16 2
Not yet rated
(Raw) Ep.15 - 15 2
Not yet rated
(Raw) Ep.14 - 14 1
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.12 - 12 2
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 2
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - 9 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - 8 5
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
(Raw) Ep.5 - 5 0
Not yet rated
Kuroko no Basuke
(Subbed) Ep.v12-25 - Episode 25 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-24 - 2 - 24 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-23 - Episode 23 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-22 - Episode 22 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-21 - Episode 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-20 - 2 - 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-19 - Episode 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-18 - Episode 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-17 - 2 - 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-16 - Episode 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-15 - 2 - 15 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v12-14 - 2 - 14 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v12-13 - 2 - 13 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v12-12 - 2 - 12 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-11 - Episode 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-10 - Episode 10 0
Not yet rated
(Raw) Ep.OVA - OVA 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v12-9 - 2 - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v11-9 - Episode 9 1
Not yet rated
(Raw) Ep.v11-8 - 2 - 8 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v10-9 - Episode 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v10-8 - NG-shuu Special 8 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v10-7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v9-9 - Episode 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v9-8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v9-7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v9-6 - 2 - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-9 - NG-shuu Special 9 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v8-5 - NG-shuu Special 5 0
Not yet rated
To Aru Kagaku No Railgun
(Subbed) Ep.v3-24 - Episode 24 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-23 - S - 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-22 - Episode 22 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-21 - S - 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-20 - S - 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-19 - Episode 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-18 - S - 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-17 - Episode 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-16 - Episode 16 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-15 - Episode 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-14 - Episode 14 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-13 - Episode 13 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-12 - Episode 12 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-11 - S - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-10 - S - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-9 - Episode 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-8 - S - 8 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-7 - Episode 7 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-6 - S - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-5 - S - 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-4 - Episode 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-3 - Episode 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-2 - S - 2 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-1 - S - 1 0
Not yet rated
Brothers Conflict
(Subbed) Ep.Special - Special 0
Not yet rated
Jewelpet Happiness
(Raw) Ep.52 - 52 0
Not yet rated
(Raw) Ep.51 - 51 0
Not yet rated
(Raw) Ep.50 - 50 0
Not yet rated
(Raw) Ep.49 - 49 0
Not yet rated
(Raw) Ep.48 - 48 0
Not yet rated
(Raw) Ep.47 - 47 0
Not yet rated
(Raw) Ep.46 - 46 0
Not yet rated
(Raw) Ep.45 - 45 0
Not yet rated
(Raw) Ep.44 - 44 0
Not yet rated
(Raw) Ep.43 - 43 0
Not yet rated
(Raw) Ep.42 - 42 1
Not yet rated
(Raw) Ep.41 - 41 0
Not yet rated
(Raw) Ep.40 - 40 1
Not yet rated
(Raw) Ep.39 - 39 0
Not yet rated
(Raw) Ep.38 - 38 0
Not yet rated
(Raw) Ep.37 - 37 1
Not yet rated
(Raw) Ep.36 - 36 0
Not yet rated
(Raw) Ep.35 - 35 1
Not yet rated
(Raw) Ep.34 - 34 0
Not yet rated
(Raw) Ep.33 - 33 0
Not yet rated
(Raw) Ep.32 - 32 1
Not yet rated
(Raw) Ep.31 - 31 0
Not yet rated
(Raw) Ep.30 - 30 0
Not yet rated
(Raw) Ep.29 - 29 1
Not yet rated
RWBY
(Subbed) Ep.16 - 16 1
Not yet rated
(Dubbed) Ep.15 - 15 4
Not yet rated
Cardfight!! Vanguard
(Subbed) Ep.167 - 167 1
Not yet rated
(Raw) Ep.166 - 166 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.165 - 165 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.164 - 164 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.163 - 163 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.162 - 162 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.161 - 161 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.160 - 160 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.159 - 159 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.158 - 158 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.157 - 157 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.156 - 156 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.155 - 155 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.154 - 154 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.153 - 153 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.152 - 152 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.151 - 151 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.150 - 150 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.149 - 149 4
Not yet rated
(Subbed) Ep.148 - 148 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.147 - 147 0
Not yet rated
Strike the Blood
(Raw) Ep.24 - 24 0
Not yet rated
(Raw) Ep.23 - 23 3
Not yet rated
(Raw) Ep.22 - 22 3
Not yet rated
(Raw) Ep.21 - 21 2
Not yet rated
(Raw) Ep.20 - 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - 18 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - 16 0
Not yet rated
(Raw) Ep.15 - 15 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - 14 0
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 4
Not yet rated
(Subbed) Ep.12 - 12 2
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 2
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 2
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 5
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 3
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 3
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 2
Not yet rated
(Raw) Ep.5 - 5 8
Not yet rated
Sakura Trick
(Raw) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 0
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 1
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 1
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 1
Not yet rated
(Raw) Ep.5 - 5 0
Not yet rated
(Raw) Ep.4 - 4 0
Not yet rated
(Raw) Ep.3 - 3 0
Not yet rated
(Raw) Ep.2 - 2 1
Not yet rated
Golden Time
(Raw) Ep.24 - 24 0
Not yet rated
(Raw) Ep.23 - 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - 22 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - 19 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - 17 1
Not yet rated
(Raw) Ep.16 - 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - 15 0
Not yet rated
(Raw) Ep.14 - 14 0
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 0
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 1
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 0
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 2
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 1
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
Mahou Sensou
(Raw) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - 9 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - 8 1
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.4 - 4 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.3 - 3 1
Not yet rated
(Raw) Ep.2 - 2 1
Not yet rated
Pupa
(Raw) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - 9 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - 5 0
Not yet rated
(Raw) Ep.4 - 4 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.3 - 3 1
Not yet rated
(Raw) Ep.2 - 2 0
Not yet rated
Kill la Kill
(Raw) Ep.24 - 24 0
Not yet rated
(Raw) Ep.23 - 23 0
Not yet rated
(Raw) Ep.22 - 22 0
Not yet rated
(Raw) Ep.21 - 21 0
Not yet rated
(Raw) Ep.20 - 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - 19 1
Not yet rated
(Raw) Ep.18 - 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - 17 0
Not yet rated
(Raw) Ep.16 - 16 1
Not yet rated
(Raw) Ep.15 - 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - 14 2
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 0
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - 10 1
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - 6 2
Not yet rated
Samurai Flamenco
(Raw) Ep.22 - 22 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - 21 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - 20 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - 17 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - 14 0
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 0
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 0
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 1
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 2
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 1
Not yet rated
(Raw) Ep.5 - 5 0
Not yet rated
Oshiri Kajiri Mushi TV 2
(Subbed) Ep.32 - 32 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.31 - 31 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.30 - 30 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.29 - 29 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.28 - 28 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.27 - 27 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.26 - 26 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.25 - 25 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.24 - 24 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - 22 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - 20 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - 19 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - 14 2
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 0
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 1
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 0
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 0
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - 6 0
Not yet rated
Choujigen Game Neptune: The Animation
(Subbed) Ep.v2-1 - Episode 1 0
Not yet rated
Phi Brain: Kami no Puzzle 3
(Subbed) Ep.25 - Episode 25 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.24 - Episode 24 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - Episode 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - Episode 22 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - Episode 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - Episode 20 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - Episode 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - Episode 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - Episode 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - Episode 16 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - Episode 15 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - Episode 14 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.13 - Episode 13 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.12 - Episode 12 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.11 - Episode 11 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - Episode 10 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - Episode 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - Episode 6 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - Episode 5 5
Not yet rated
A Town Where You Live
(Subbed) Ep.v2-2 - Episode 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.1 - 1 3
Not yet rated
Wooser no Sono Higurashi
(Subbed) Ep.v2-12 - 2 - 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-11 - 2 - 11 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-10 - 2 - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-9 - 2 - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-8 - 2 - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-5 - Episode 5 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-4 - Episode 4 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-3 - 2 - 3 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-2 - 2 - 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - Episode 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.13 - 13 0
Not yet rated
Tokyo Ravens
(Raw) Ep.24 - 24 0
Not yet rated
(Raw) Ep.23 - 23 0
Not yet rated
(Raw) Ep.22 - 22 0
Not yet rated
(Raw) Ep.21 - 21 1
Not yet rated
(Raw) Ep.20 - 20 0
Not yet rated
(Raw) Ep.19 - 19 0
Not yet rated
(Raw) Ep.18 - 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - 17 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - 16 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - 15 0
Not yet rated
(Raw) Ep.14 - 14 2
Not yet rated
(Raw) Ep.13 - 13 1
Not yet rated
(Raw) Ep.12 - 12 3
Not yet rated
(Raw) Ep.11 - 11 2
Not yet rated
(Raw) Ep.10 - 10 2
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 1
Not yet rated
(Raw) Ep.8 - 8 1
Not yet rated
(Raw) Ep.7 - 7 1
Not yet rated
(Raw) Ep.6 - 6 1
Not yet rated
(Raw) Ep.5 - 5 2
Not yet rated
.Miscellaneous
(Subbed) Ep.v21-3 - ubasa OVA 3 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v21-2 - ubasa OVA 2 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v20-2 - erture - 2 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v19-1 - erture - 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v6-Chapter - Movie 5: The Final Chapter 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.sp2-1 - e Specials 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v9-Special - g Special 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-OVA - Mashiba vs Kimura OVA 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-Chapter - Movie 5: The Final Chapter 1
Not yet rated
(Raw) Ep.9 - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-OVA - Mashiba vs Kimura OVA 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v12-Movie - Champions Road Movie 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v9-OVA - oddess OVA 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-Special - cial 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-Intro - 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-Special - o ~Primo Passo Special 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v10-OVA - Mashiba vs Kimura OVA 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.Gurren-hen - Gurren-hen 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-Intro - 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v17-2 - 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v11-1 - Final Burning Special 1 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.Kiseki - Kiseki 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v11-Intro - 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-OVA - oddess OVA 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-Special - pecial 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v7-Chapter - Movie 5: The Final Chapter 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v5-Special - ode 12.5 Special 1
Not yet rated
A Little Snow Fairy Sugar
(Subbed) Ep.v2-2 - Specials 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-1 - Specials 1 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.sp2-2 - Specials 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.sp2-1 - Specials 1 0
Not yet rated
Yu-Gi-Oh! Zexal
(Raw) Ep.v2-73 - Second - 73 5
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-72 - Second - 72 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-71 - Second - 71 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-70 - Second - 70 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-28 - Episode 28 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-69 - Episode 69 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-68 - Second - 68 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-67 - Episode 67 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-66 - Episode 66 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-65 - Episode 65 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-64 - Episode 64 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-63 - Episode 63 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-62 - Episode 62 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-61 - Episode 61 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-60 - Episode 60 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-59 - Episode 59 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v2-58 - Second - 58 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-50 - Episode 50 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-57 - Episode 57 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-56 - Episode 56 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v2-55 - Episode 55 3
Not yet rated
Uchuu Kyoudai
(Subbed) Ep.99 - 99 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.98 - 98 1
Not yet rated
(Raw) Ep.97 - 97 0
Not yet rated
(Raw) Ep.96 - 96 0
Not yet rated
(Raw) Ep.95 - 95 0
Not yet rated
(Raw) Ep.94 - 94 0
Not yet rated
(Raw) Ep.93 - 93 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.92 - 92 2
Not yet rated
(Raw) Ep.91 - 91 1
Not yet rated
(Raw) Ep.90 - 90 0
Not yet rated
(Raw) Ep.89 - 89 0
Not yet rated
(Raw) Ep.88 - 88 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.87 - 87 0
Not yet rated
(Raw) Ep.86 - 86 0
Not yet rated
(Raw) Ep.85 - 85 0
Not yet rated
(Raw) Ep.84 - 84 0
Not yet rated
(Raw) Ep.83 - 83 0
Not yet rated
(Raw) Ep.82 - 82 0
Not yet rated
(Raw) Ep.81 - 81 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.80 - 80 1
Not yet rated
Phi Brain: Kami no Puzzle
(Raw) Ep.sepisode-25 - 25 (Season episode) 1
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-24 - 24 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-23 - 23 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-22 - 22 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-21 - 21 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-20 - 20 (Season episode) 1
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-19 - 19 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-18 - 18 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-17 - 17 (Season episode) 1
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-16 - 16 (Season episode) 2
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-15 - 15 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-14 - 14 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-13 - 13 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-12 - 12 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-11 - 11 (Season episode) 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.sepisode-10 - 10 (Season episode) 1
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-9 - 9 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-8 - 8 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-7 - 7 (Season episode) 0
Not yet rated
(Raw) Ep.sepisode-6 - 6 (Season episode) 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.sepisode-5 - 5 (Season episode) 0
Not yet rated
Log Horizon
(Subbed) Ep.25 - Episode 25 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.24 - Episode 24 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.23 - Episode 23 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.22 - Episode 22 4
Not yet rated
(Subbed) Ep.21 - Episode 21 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.20 - Episode 20 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.19 - Episode 19 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.18 - Episode 18 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.17 - The Lazy and Cowardly Princess 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.16 - Return of the Goblin King 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.15 - Attack 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.14 - World Fraction 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.13 - Episode 13 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.12 - Episode 12 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.11 - Episode 11 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.10 - Episode 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.9 - Episode 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.6 - Episode 6 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.5 - Episode 5 0
Not yet rated
Inazuma Eleven Go Galaxy
(Raw) Ep.43 - 43 0
Not yet rated
(Raw) Ep.42 - 42 1
Not yet rated
(Raw) Ep.41 - 41 1
Not yet rated
(Raw) Ep.40 - 40 0
Not yet rated
(Raw) Ep.39 - 39 0
Not yet rated
(Raw) Ep.38 - 38 0
Not yet rated
(Raw) Ep.37 - 37 0
Not yet rated
(Raw) Ep.36 - 36 0
Not yet rated
(Raw) Ep.35 - 35 0
Not yet rated
(Raw) Ep.34 - 34 1
Not yet rated
(Raw) Ep.33 - 33 0
Not yet rated
(Raw) Ep.32 - 32 0
Not yet rated
(Raw) Ep.31 - 31 2
Not yet rated
(Raw) Ep.30 - 30 0
Not yet rated
(Raw) Ep.29 - 29 0
Not yet rated
(Raw) Ep.28 - 28 1
Not yet rated
(Raw) Ep.27 - 27 0
Not yet rated
(Raw) Ep.26 - 26 1
Not yet rated
(Raw) Ep.25 - 25 0
Not yet rated
Tenkai Knights
(Subbed) Ep.26 - Episode 26 1
Not yet rated
(Dubbed) Ep.25 - The Dark Unlock 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.24 - The Battle Begins 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.23 - Villius on the Go 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.22 - Dromus Betrayed 3
Not yet rated
(Dubbed) Ep.21 - Episode 21 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.20 - Double Crossed 9
Not yet rated
(Dubbed) Ep.19 - Extreme Titan 1
Not yet rated
(Dubbed) Ep.18 - The Key to Evil 2
Not yet rated
(Dubbed) Ep.17 - Robofusion! 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.16 - Episode 16 5
Not yet rated
(Dubbed) Ep.15 - Tenkai Rogue 15
Not yet rated
(Dubbed) Ep.14 - Lost Key 4
Not yet rated
(Dubbed) Ep.13 - Episode 13 1
Not yet rated
(Dubbed) Ep.12 - Episode 12 1
Not yet rated
(Dubbed) Ep.11 - Two Sides to Every Coin 2
Not yet rated
Tenkai Knights
(Subbed) Ep.26 - Episode 26 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.25 - The Dark Unlock 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.24 - The Battle Begins 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.23 - Villius on the Go 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.22 - Dromus Betrayed 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.21 - Episode 21 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.20 - Double Crossed 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.19 - Extreme Titan 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.18 - The Key to Evil 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.17 - Robofusion! 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.16 - Episode 16 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.15 - Tenkai Rogue 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.14 - Lost Key 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.13 - Episode 13 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.12 - Episode 12 0
Not yet rated
(Dubbed) Ep.11 - Two Sides to Every Coin 0
Not yet rated
Kuroshitsuji
(Subbed) Ep.o2-s2-1 - Season 2 OVA 1 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-2 - OVA 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-1 - OVA 1 1
Not yet rated
Kujibiki Unbalance
(Subbed) Ep.o2-3 - Ova 3 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-2 - Ova 2 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.o2-1 - Ova 1 0
Not yet rated
Infinite Stratos
(Subbed) Ep.o2-1 - 2 Long Vacation Edition OVA 1 5
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-12 - Episode 12 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-11 - 2 - 11 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-10 - 2 - 10 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-9 - 2 - 9 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-8 - Episode 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-7 - Episode 7 2
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-6 - Episode 6 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-5 - Episode 5 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-4 - 2 - 4 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-3 - 2 - 3 3
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-2 - Episode 2 1
Not yet rated
(Subbed) Ep.v4-1 - 2 Long Vacation Edition OVA 1 11
Not yet rated
(Raw) Ep.v3-12 - 2 - 12 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v3-11 - 2 - 11 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v3-10 - 2 - 10 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v3-9 - 2 - 9 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v3-8 - 2 - 8 0
Not yet rated
(Subbed) Ep.v3-7 - Episode 7 0
Not yet rated
(Raw) Ep.v3-6 -